Name Crab Stage Rank Visit
Ozdemirrr beastly 81 53
Ozdemirrr gunboat 142 53
Ozdemirrr hallowed 116 12
Ozdemirrr hasty 110 56
Ozdemirrr newyear 122 17
Ozdemirrr proto 87 58
Ozdemirrr scorched 103 82
Ozdemirrr lifeleech 127 47